Privacy

MijnZorgverlener.nl is een initiatief van Wie is Wie VOF. Deze verklaring beschrijft hoe Wie is Wie VOF omgaat met de persoonsgegevens die via de website MijnZorgverlener.nl worden verzameld.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming persoonsgegevens stelt. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van MijnZorgverlener.nl is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens met meldingsnummer m1617384.

MijnZorgverlener.nl publiceert de volgende gegevens van een zorgverlener.

 • Naam zorgverlener
 • Titel zorgverlener
 • Functie zorgverlener
 • Profielfoto
 • Beroep en (sub)specialisme
 • Geboortedatum
 • Bignummer
 • Link naar facebook
 • Link naar linkedin
 • Link naar twitter
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Publicaties
 • Aandachtsgebieden
 • Naam-, adres- en telefoongegevens praktijk/zorginstelling
 • Website praktijk/zorginstelling
 • E-mailadres

Een zorgverlener levert bovenstaande gegevens zelf aan. Met deze gegevens kan een zorgverlener zichzelf promoten via de website mijnzorgverlener.nl. De zorgverlener heeft zelf de mogelijkheid om een profiel op inactief te zetten. Ook heeft de zorgverlener de mogelijkheid om zijn profiel zelf te verwijderen.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd op de website maar zal worden gebruikt voor communicatie tussen MijnZorgverlener.nl en de zorgverlener.

Overige vormen van gebruik

De verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

 • MijnZorgverlener.nl verder te ontwikkelen en verbeteren.
 • Dienstverlening tussen Wie is Wie VOF en de zorgverlener te faciliteren.
 • Een overeenkomst tussen Wie is Wie VOF en de zorgverlener uit te voeren.

Verstrekking aan derden

De gegevens van zorgverleners kunnen alleen zonder toestemming van de zorgverlener aan derden worden verstrekt ten behoeve van online publicatie (buiten mijnzorgverlener.nl) of intern gebruik. Deze derden betreffen zorgverleners, en zorginstellingen.

Wij verstrekken de gegevens van zorgverlener aan derden als:

 • u hiervoor toestemming heeft gegeven
 • hiervoor een wettelijke basis is
 • dit nodig is voor de overeenkomst tussen Wie is Wie VOF en de zorgverlener.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hosting
Onze website is gehost bij Amazon. Dit voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie. Meer informatie kunt u op Amazon vinden.

Cloudflare
Om u van de juiste dienstverlening te kunnen voorzien maken wij gebruik van Cloudflare. Deze dienst voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie. Meer informatie hierover kunt u vinden op hun website.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen,

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt en de pasfoto afgeschermd), op de volgende manieren richten aan Wie is Wie VOF:

 • per e-mail: [email protected]; of
 • schriftelijk: Wie is Wie VOF, per adres Wie is Wie VOF, Valkstraat 33, 3514TH Utrecht

Op een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal Wie is Wie VOF binnen vier weken reageren.

Privacyverklaring van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Mijnzorgverlener.nl zijn verbonden. Wie is Wie VOF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wie is Wie VOF adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende websites.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 8 mei 2018.