Wat is een co-assistent?

De co-assistent is een student geneeskunde die praktijkervaring opdoet in een ziekenhuis. Deze stages heten 'co-schappen' en duren meestal drie tot tien weken. Een geneeskundestudent doorloopt tijdens zijn studie meerdere co-schappen. De co-schappen hebben als doel om de student kennis te laten maken met de meeste medische vakgebieden. Daarnaast leert een co-assistent hoe de zorg in een ziekenhuis is ingericht en hoe zorgverleners met elkaar samenwerken.

Wat doet een co-assistent?

De co-assistent mag in opdracht van een arts werkzaamheden en handelingen verrichten. De werkzaamheden van een co-assistent vallen onder de verantwoordelijkheid van de arts-assistent of medisch specialist die hem begeleidt.

De co-assistent vraagt uw klachten uit (anamnese), doet het lichamelijk onderzoek en verricht eenvoudige medische handelingen zoals het inbrengen van een infuus. Hij heeft net als iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar co-assistenten zoeken.